Nieuws

Op 26 februari 2018

De N-VA trekt met de thema’s economie, veiligheid en identiteit naar de kiezer. Ook in Bever willen we onze eigen accenten leggen. Daarom zijn de resultaten van de enquête zo belangrijk. Wat de N-VA heeft gerealiseerd sinds het bestaan van de partij is enkel te danken aan het luisteren, analyseren …

Blikvangers

  • N-VA wil einde aan faciliteiten in Bever

    N-VA-Kamerleden Kristien Van Vaerenbergh en Peter De Roover stellen voor om de taalfaciliteiten in Bever af te schaffen. Die faciliteiten verhinderen immers dat de gemeente Bever (2 205 inwoners) kan fuseren met zijn Pajotse buren (zoals Roosdaal, Lennik, Gooik, Pepingen, Galmaarden en Herne). Daardoor mist Bever de voordelen van een schaalvergroting en loopt het een schuldkwijtschelding mis van maximum 1 miljoen euro.
  • Enquête: Iedereen burgemeester: Uw mening telt!

    Iedereen burgemeester: Uw mening telt!

    Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Bever is ook van u.